הנדסת תהליך

מהרגע שאנחנו לוקחים את הפרויקט החברה שלנו מבצעת את כל התהליך משלב קונספט ראשוני ועד להפעלה באתר הלקוח, בנוסף אנחנו מספקים שירותים שותפים לאחר גמר הפרויקט ללקוח לפי הצורך. בהתחלה מבצעים הגדרה פרטנית לשלבי התהליך השונים לאחר גיבוש התהליך כותבים פרוטוקול ראשון להגשה ללקוח לקבל הערות, לאחר הערות ואישור הפרוטוקול מתקדמים בשלבי תכנון/ביצוע הפרויקט.

חוזקה ברורה מאוד לאורך כל שלבי התכנון הינה הדרישה הגבוה לפירוט והגדרות מלאות בשלב הראשון של התכנון, מה שמבטיח תוצאות מצוינות והתאמה מלאה להגדרות הלקוח, בצורה זו מקבלים תוצאות מושלמות וחוסכים זמן וכסף.

שלב התכנון הראשוני כולל:

 • הגדרות תהליך
 • קונספט ראשוני
 • תכנון/הגדרות לציודים ומפרטים
 • איזון בין חומרים לאנרגיה
 • הגדרות מערכת בקרה ומפרטים ליחידות ציוד בתהליך
 • מפרטים לשלבי הפעלה/עבודה
 • חקר סביבה ובדיקות היתכנות
 • תכנון מפורט למערכות
 • הכנת מסמכים לוולידציה / התאמה להגדרות FDA
 • הפעלות ובדיקות מערכת
 • הכשרות למפעילים