קיבוץ יזרעאל – הקמה של רפת + בור תחמיץ

ניהול ופיקוח על עבודות הנדסה אזרחית באתר
הקמה של רפת חדשה
הקמה של בור תחמיץ חדש