ניהול פרויקטים

החלק החשוב ביותר בניהול פרויקט הינו היכולת לתמרן ולשלוט בכל החלקים הנעים במהלך תזוזת הפרויקט משלב התנעת הפרויקט ועד למסירת ללקוח. הניהול כולל הפעלה של מספר אנשי מפתח במהלך כל שלבי הפרויקט, חשוב מאוד לדאוג להפצת מידע באופן שותף על מנת לשמור על סינרגיה מלאה בין כל משתתפי הפרויקט. חברתנו שומרת על תקשורת רציפה מול כל משתתפי הפרויקט.

ניהול הפרויקט כולל:

  • ביקורת תקציבית
  • ניהול באתר העבודה מה שמקנה איכות ובטיחות
  • ארגון וניהול כל הדיסציפלינות בפרויקט
  • ניהול לוח זמנים
  • בדיקת התקדמות פרויקט
  • הגשת דוחות התקדמות

 

פיקוח (בניה, מערכות, ציודי וכו')

חברתנו מספקת שירותי פיקוח משלב המוקדם ביותר בפרויקט, המפקח מתפקד כמנהל התקדמות הביצוע, דואג ומבטיח עמידה ביעדים שמוגדרים לפי מנהל הפרויקט. המפקח בודק ומאשר את הביצוע בשטח שצריך לעמוד אחד לאחד לפי התכנון.

תפקיד הפיקוח כולל:

  • ניהול ביצוע העבודה באתר
  • ניהול קבלנים
  • פתירת בעיות בשטח
  • בדיקת כמויות וחשבנות