סוויטה סטרילית – טבע כפר סבא

מפעל טבע כפר סבא

הקמה של סוויטה סטרילית חדשה במבנה מעבדות קיים

ניהול ופיקוח על הקמת סוויטה חדשה, רכש מכונות מחברת אופטימה התקנה באתר טבע כפר סבא כולל כל התשתיות המקיפות מ"א, חדרים נקיים, תקשורת, חשמל וכו'.