מכתשים – התקנת תנורי חביות

מפעל מכתשים ב"ש – התקנת תנורי חביות

הכנת מפרט לתנורים לפי דרישת הלקוח, רכישת ציודים התקנה והפעלה באתר.