מכתשים בש – מבנה מעבדות

מפעל מכתשים ב"ש

הקמת מבנה מעבדות חדש

מבנה 3 קומות, הקמת מעבדות מו"פ ייחודי לחברת מכתשים, הפרויקט כלל תכנון ניהול ופיקוח של חברתנו, הפעלת קבלני משנה באתר במקצועות בינוי, צנרת, מ"א, ריהוט וכו'.

השארת תגובה