מכשור ובקרה

ביצוע הסעיפים הבאים נעשה על בסיס כל הציודים שיש בפרויקט, שלב זה כולל:

  • הכנות רשימות ציודים
  • הגדרות לציודים השונים
  • קבלת הצעות מחיר וביצוע השוואות בין ספקים
  • תכנון ארונות בקרה
  • תכנון דיאגרמת חיווט
  • הכנות מערכי התקנה
  • כתיבת תיקי עבודה/בדיקה
  • תכנון מערכות HMI להפעלה אוטומטית ועבודה שוטפת