מאפי פארמה – עבודות צנרת נקיה

מאפי פארמה נאות חובב

פיקוח וניהול פרויקט למפעל לייצור תרופות

ביצוע צנרת נקייה , צנרת תהליך , צנרת קירור מים, הרכבת והצבת ראקטורים כולל חיבור צנרת בחדרים נקיים

הבאת לופילייזר הצבתו וחיבורו לצנרת והפעלתו,