אורבונד – טחנה מספר 4

ניהול פרויקטים להקמה
מתקן חדש לייצור סטאקו במפעל אורבונד

במסגרת הפרויקט מתבצעות עבודות הנדסה אזרחית, עבודות קונסטרוקציה לשלד המבנה , התקנת ציוד מספקים שונים בעולם, ייצור ציוד בישראל, הקמה והפעלה של המתקן